EL     

Jag har allmän behörighet och hjälper dig gärna med din el. Jag jobbar numer mest med service, dvs byte
av trasiga eller gamla produkter. Naturligtvis drar jag lite nytt om så behövs men jag gör inga större jobb
som t.ex. nydragning av hela hus eller liknande.